Research paradigm


Research Paradigm

·         मानिसको आ-आफ्नै बिश्वास र सोचाई हुन सक्छन
·         ontology epistemology लाई Research paradigm को दार्शनिक आधार मानिन्छ।

Positivism

·         सत्य भन्ने कुरा हाम्रो काबू बहिरको कुरा हो, यो यही समाजमा अवस्थित छ र त्यों शास्वत सत्य हो।
·         बैज्ञानिक पद्धतिद्वारा उकत सत्य जस्ताको तस्तै पत्ता लगाऊन सकिन्छ
·         बस्तुगत हुन्छ र यसलाई अनुसन्धानकर्ताको बिषयगत बिचारले फरक पार्देन
·         sample छनौट गरेको population मा त्यसलाई सामान्यीकरण

Post-positivism

·         करिब पुग्न सकिने तर बाहिरी संसारमै बस्तुगत सत्य छ भन्ने कुरामा भने पूर्ण बिश्वास गर्दैन
·         अवलोकन गर्नु भएको वा संकलन गर्नु भएको तथ्य भित्रै अन्तर्निहित (grounded) हुन्छ
·         तथ्यांक संकलन प्रक्रियाले सत्य भन्ने कुरा कुनै न कुनै रुपमा बिषयगत हुन पुग्दछ
·         evidence-based realities मात्र मान्दछ न कि positivism ले जस्तो absolute truth
·         अर्को रुपमा यसलाई critical realism पनि भनिन्छ जसले ज्ञानको निर्माण समाजबाटै हुने भएता पनि संरचनात्मक रूपमा बैज्ञानिक सिद्धान्तलाई पनि नकार्दैन

Interpretivism

·         सत्य समाजमा रहने मानिसहरूले निर्माण गर्ने हो
·         constructivism मा बिश्वास गर्छ
·         positivism को ठ्याक्कै अर्को ध्रूब हो

Pragmatism

·         कुनै research question ले positivism र कुनैले interpretivism  खोजेमा
  • खासगरी mix-method research मा 


No comments:

Post a Comment