गणितको स्थान सर्वोपरि मानिन्छवेदांग ज्योतिष मा पनि गणितको स्थान सर्वोपरि मानिन्छ

श्लोक
यथा शिखा मयूराणां
नागानां मणयो यथा।
तद्वद् वेदांगशास्त्राणां
गणितं मूर्ध्नि संस्थितम् ॥ -- (वेदांग ज्योतिष - ५)

अर्थ
जसरी, मयुर कल्की ले प्रसिद्द छ,
जसरी,नाग मा मणि सर्वोच्च स्थान छ,
त्यसै गरी, वेदांगशास्त्रमा पनि
गणितको स्थान सबै भन्दा मूर्धन्य छ ।

No comments:

Post a Comment